Tình hình Giá Đậu Nành theo Mô hình Fibonacci

admin - 15/03/2021

Đậu nành (Soybean)

Trong dài hạn, Beans tăng so với hình vuông Gann chính 1436,00 và 61,8% trở lại mọi thời đại, mức này là 1410,00. Sự phá vỡ mục tiêu đầu tiên là 1300,00 tương ứng mức 23,6%, là mức thấp nhất năm 2019 và điểm dao động dài hạn là 1200,00, mức này là 38,2% trở lại mức thấp cũ. Với mức đóng cửa vững chắc ở trên (10 đến 15 xu), hãy tìm mục tiêu dài hạn là 1588,50, mức này quay trở lại mức cao nhất mọi thời đại là 78,6% và là hình vuông Gann chính. Có một hình vuông Gann chính khác tại 1512.00 để tìm kiếm mức kháng cự.

Trong ngắn hạn, mức phá vỡ từ 1463,00 ứng với 38,2% trở lại mức thấp nhất 1/25/21 trên cơ sở đóng cửa, mức này là 1400,00, miễn là họ ở trên mức này để tìm kiếm mức cao mới, nếu không giữ được thì tìm kiếm 61,8% của cùng chuyển động ở mức 1360.00, đây cũng là một hình vuông Gann chính.

Bạn cũng có thể sử dụng biểu đồ Định luật Rung động của W.D. Gann bên dưới để biết mức hỗ trợ và kháng cự ngắn hạn, chúng được đánh dấu bằng các đường ngang màu vàng.

Đây tin tức mới nhất của chúng tôi về cách sử dụng các đường thoái lui Fibonacci. Ngay cả khi bạn không giao dịch, thị trường bao gồm các quy tắc và hướng dẫn giống nhau, vì chúng tôi tin rằng mức thoái lui Fibonacci là cấu trúc cơ bản của tất cả các thị trường.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
avatar
Xin chào
close nav