Thông Báo Lịch Nghỉ Giao Dịch Một Số Sản Phẩm Tháng 11/2020

Kính gửi: Qúy Khách Hàng

Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam ( MXV) thông báo đến quý khách hàng 2 thông báo 445/TB/MXV và 446/TB/MXV về việc nghỉ giao dịch các sản phẩm trên MXV vào các ngày 23/11 , 26/11 và 27/11 năm 2020.

Xem chi tiết :

https://drive.google.com/file/d/1_oqFTEMFowYsE5p2K1IDFsYeUfkA6ik4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Uac-oGUey6-CspOgyF8W9il4IdXzVDDC/view?usp=sharing

avatar
Xin chào
close nav