Thông báo ban hành mức ký quỹ giao dịch mới ngày 17/03/2021.

Kim Duc - 19/03/2021

 

MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA

TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

(Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 18/03/2021)

 

STT Tên hàng hóa Mã giao dịch Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
/ Hợp đồng
1 Ngô ZCE Nông sản CBOT 1,650 USD
2 Ngô mini XC Nông sản CBOT 330 USD
3 Đậu tương ZSE Nông sản CBOT 3,300 USD
4 Đậu tương mini XB Nông sản CBOT 660 USD
5 Dầu đậu tương ZLE Nông sản CBOT 1,705 USD
6 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 2,310 USD
7 Lúa mỳ ZWA Nông sản CBOT 2,090 USD
8 Lúa mỳ mini XW Nông sản CBOT 418 USD
9 Cà phê Robusta LRC Nguyên liệu Công nghiệp ICE EU 957 USD
10 Cà phê Arabica KCE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 4,455 USD
11 Cacao CCE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 2,090 USD
12 Đường SBE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 1,109 USD
13 Bông sợi CTE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 2,915 USD
14 Cao su RSS3 TRU Nguyên liệu Công nghiệp OSE 108,000 JPY
15 Cao su TSR20 ZFT Nguyên liệu Công nghiệp SGX 880 USD
16 Bạch kim PLE Kim loại NYMEX 4,840 USD
17 Bạc SIE Kim loại COMEX 18,150 USD
18 Đồng CPE Kim loại COMEX 6,050 USD
19 Quặng sắt FEF Kim loại SGX 1,892 USD
20 Dầu thô Brent QO Năng lượng ICE EU 5,533 USD
21 Dầu thô WTI CLE Năng lượng NYMEX 4,978 USD
22 Khí tự nhiên NGE Năng lượng NYMEX 2,530 USD
23 Dầu ít lưu huỳnh QP Năng lượng ICE EU 4,104 USD
24 Xăng pha chế RBOB RBE Năng lượng NYMEX 5,550 USD
25 Dầu WTI mini NQM Năng lượng NYMEX 2,489 USD
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
avatar
Xin chào
close nav