Ngô Mini

admin - 17/11/2020

Hàng hóa giao dch 

Ngô CBOT 

Mã hàng hóa 

XC 

Đ ln hp đng 

1000 gi / Lot   

Đơn v yết giá 

cent / gi 

Thi gian giao dch 

Th 2 - Th 6:  
• Phiên 1: 07:00 - 19:45 
• Phiên 2: 20:30 - 01:45 (ngày hôm sau) 

Bước giá 

0.125 cent / gi 

Tháng đáo hn 

Tháng 3, 5, 7, 9, 12 

Ngày đăng ký giao nhn 

Ngày làm vic th 5 trước ngày thông báo đu tiên 

Ngày thông báo đu tiên 

Ngày làm vic cui cùng ca tháng lin trước tháng đáo hn 

Ngày giao dch cui cùng 

Ngày làm vic trước ngày 15 ca tháng đáo hn 

Ký qu 

Theo quy đnh ca MXV 

Gii hn v thế 

Theo quy đnh ca MXV 

Biên đ giá 

Gii hn giá ban đu 

Gii hn giá m rng 

$0.25/gi 

$0.40/gi 

Phương thc thanh toán 

Giao nhn vt cht 

Tiêu chun cht lượng 

Ngô ht vàng loi 1, loi 2, loi 3  

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
avatar
Xin chào
close nav