CÔNG TY CP GIAO DỊCH HÀNG HOÁ SAIGON MÊKONG là một trong những Công ty Phái sinh hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, Công ty hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh hàng hóa bao gồm: - Môi giới phái sinh hàng hóa - Thị trường quyền chọn - Tư vấn Tài chính & Tư vấn đầu tư hàng hóa - Tự doanh Bảo hiểm rủi ro hàng hóa, giao nhận hàng hóa vật chất

avatar
Xin chào
close nav