Để Mở tài khoản giao dịch Hàng Hóa, Quý khách hàng cần chuẩn bị các thông tin sau:

 

  • ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN:

1) Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu

2) Số điện thoại để thông tin giao dịch

3) Email để nhận thông tin từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam và từ Công ty CP giao dịch Hàng hóa Sài Gòn MêKong

4) Đơn đăng ký giao dịch trên nền tảng CQG

5) Tài khoản Ngân hàng chính chủ và Chi nhánh ngân hàng

 

  • ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC:

Đối với các doanh nghiệp, công ty TNHH, công ty cổ phần… thì cần có giấy phép đăng ký kinh doanh. Riêng đối với các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước thì cần có quyết định thành lập đơn vị và giấy phép đăng ký kinh doanh. Còn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì cần có giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp và giấy phép đầu tư còn thời hạn cho cấp có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

1) Hợp đồng mở tài khoản giao dịch hàng hóa (Do SGM cung cấp)

2) Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

3) Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận mẫu dấu, mã số thuế;

4) Bản sao chứng thực CMND của Đại diện theo pháp luật – Chủ tài khoản;

5) Giấy ủy quyền phải nêu rõ nội dung ủy quyền (nếu có)

6) Bản sao chứng thực CMND của người được ủy quyền giao dịch tại SGM hoặc ủy quyền quyền chủ tài khoản (Nếu có);

7) Bản sao chứng thực CMND của kế toán trưởng (Nếu có); Liên quan đến rút tiền.

8) Đơn đăng ký giao dịch trên nền tảng CQG

9) Tài khoản Ngân hàng chính chủ và Chi nhánh ngân hàng