Cao Su TSR20

admin - 17/11/2020

 

Hàng hóa giao dịch

Cao su TSR20 SICOM

Mã hàng hóa

ZFT

Độ lớn hợp đồng

5 tấn/ lot

Đơn vị yết giá

cent / kg

Thời gian giao dịch

Thứ 2 - Thứ 6: 

06:55 – 17:00

Bước giá

0.1 cent / kg

Tháng đáo hạn

12 tháng liên tiếp

Ngày đăng ký giao nhận

5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đầu tiên

Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Giới hạn vị thế

Theo quy định của MXV

Biên độ giá

10% giá thanh toán

Phương thức thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

 

avatar
Xin chào
close nav